Parirajaton muuttuu!


 

Tiedote parirajattoman muutoksesta:

 

Haluamme kehittää SalsaStudion toimintaa ja tarjota monipuolisen tanssin harrastamisen mahdollisuuden. Saamamme asiakaspalautteen perusteella lanseeraamme kevään 2017 alusta muutoksen parirajattoman kortin käyttöön. Kevään 2017 alusta parirajattomalla voi ilmoittautua aikaisempaan tapaan 6 tanssitunnille. Muutoksena aikaisempaan tulee ilmoittautumisessa huomioida, että rajattomalla kortilla 3 tuntia voi valita parituntivalikoimasta ja 3 soolotunneista. (Halutessasi soolotunteja voi tietenkin olla enemmänkin). Päätöksemme kortin toiminnan muutoksesta perustuu alla kuvattuihin perusteisiin, jotka olemme käsitelleet kaikkien paritunteja opettavien opettajien kanssa. Päätöksemme taustalla on mahdollisimman monen tunnin toteuttaminen lukujärjestyksessä ja hyvän ja toimivan parituntitarjoaman toteuttaminen kaikille tanssijoille. Keräämme kevätkauden lopuksi palautteen uudesta toimintatavasta, ja päätämme sen jälkeen sen jatkamisesta tulevilla toimintakausilla. Mikäli haluat osallistua vain paritunneille, on se edelleen mahdollista. Tällöin tulee hinnastosta valita parituntihinnaston mukainen hinta, huomioiden kurssien määrä. Jos haluat ilmoittautua useammalle paritunnille ja käyttää edelleen soolotuntirajattoman edut veloitetaan kolmen paritunnin ”ylimenevistä ilmoittautumisista” lisätuntihinnaston mukainen veloitus.

 

Haluamme muistuttaa, että rajattomalla kortilla saa EDELLEEN OSALLISTUA KAIKILLE PARITUNNEILLE, joissa vapaita paikkoja on! Muutos ei siis estä paritunneille osallistumista, vaan kohdentaa ilmoittautumiset niille tunneille, joilla käyminen on aktiivista. Meidän näkemyksemme on, että muutos antaa mahdollisuuden osallistua tunneillemme entistä joustavammin ja kehittää omaa tanssia yhä monipuolisemmin. Otamme mielellämme palautetta vastaan muutoksesta sen jälkeen, kun sitä on testattu käytännössä!

 

Perusteemme muutokselle:

1) Olemme havainneet, että parirajattomalla ilmoittaudutaan usein myös sellaisille paritunneille, joissa käynti on hyvin satunnaista. Koska paritunnit ovat usein naispaikoiltaan ruuhkaisia, käytetään ilmoittautumista varmistamaan myös satunnainen tunneilla käyminen. Tämä on aiheuttanut useilla kursseilla tilanteita, joissa varsinkin kauden edetessä naisia ”puuttuu” ja miehet tanssivat yksin. Tällöin kurssin eteneminen vaikeutuu, samalla kun halukkaita aktiivisia kävijöitä jää kurssin ulkopuolelle odotuslistalle.

 

2) Tanssitaidon kehittäminen on kokonaisvaltaista: paritanssituntien keskittyessä viennin ja seuraamiseen harjoitteluun figuureiden muodossa keskitytään soolotunneilla enemmän vartalonkäyttöön ja tanssin perustekniikkaan. Soolotunneilla käyminen vahvistaa myös paritanssien osaamista ja haluamme muutoksella rohkaista asiakkaitamme käymään aktiivisesti myös soolotunneilla.

 

3) Soolotunneista osa on ollut ollut toteutumiseltaan hilkulla, koska ilmoittautumisia ei ole tarpeeksi, vaikka ”kävijöitä paikan päällä on suuri määrä”. Suurin osa kävijöistä on rajaton-korttilaisia, joiden ilmoittautumiset ovat toisilla tunneilla ja oletetaan, että soolotunnit toteutuvat joka tapauksessa. Usein tieto tunnin peruuntumisesta aiheuttaa sen, että ilmoittautumisia aletaan nopeasti siirrellä kurssilta toiselle, jotta nämä tunnit saadaan toteutettua. Muutos parikortissa mahdollistaa myös tärkeiden soolotuntien toteutumisen.

 

Ystävällisesti,

Suvi Tuominiemi, Ranses Charon, Yusniel Socarras