Salsastudio.fi rekisteriseloste

1. Rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

2. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite
SalsaStudio / Forsman-Tuominiemi Oy
Yliopistonkatu 23
40100 JYVÄSKYLÄ
Y-tunnus: 2279800-9

3. Rekisterin nimi
SalsaStudio.fi asiakasrekisteri.

4. Tietojen käyttötarkoitus
Rekisteritietojen käyttötarkoitus on Forsman-Tuominiemi Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito. Tietoja käytetään asiakastiedottamiseen. Tietoja käytetään myös mahdollisten väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen.

5. Tietojen lähde
Tämän rekisterin tiedot saadaan asiakkaiden rekisteröityessä Salsastudio.fi -sivustolle tai päivittäessään omia tietojaan.

6. Tietojen oikeellisuus
Tietojen oikeellisuutta ei tarkisteta. Asiakkaalla on mahdollisuus rajoitetusti korjata tallennettavia tietoja käyttäen käyttäjätunnus-salasana -tunnistusta tai ottamalla yhteyttä palvelun ylläpitäjään.

7. Rekisterin tietosisältö
Salsastudio.fi -sivuston asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Tunnus (Sähköpostiosoite)
  • Salasana
  • Nimi
  • Osoite
  • Syntymäaika
  • Puhelinnumero
  • Sukupuoli
  • Käyttötiedot (tunnuksen luomisen päivämäärä ja käyttäjän tekemät valinnat)

8. Tietojen luovutus
Forsman-Tuominiemi Oy ei luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle. Forsman-Tuominiemi Oy voi luovuttaa tietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

9. Rekisterin suojaus
Jokaisella rekisteröityneellä on käyttöoikeus rekisteriin tietojensa näkemiseen ja rajoitettuun muokkaamiseen hänelle myönnetyllä käyttäjätunnuksella.

Kaikkien kysymysten suhteen meille voi kirjoittaa osoitteeseen: